Agentschap Telecom Nieuws

Nieuwsberichten op Agentschap Telecom
  1. Op 28 februari start de aanvraagperiode voor twee FM-vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio. Deze worden naar verwachting geveild. U kunt vanaf 28 februari tot uiterlijk 27 maart 2018 tot 16.00 uur uw aanvraag indienen.
  2. Internet via licht kan een belangrijke vorm van draadloze communicatie worden. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek Optical Wireless Communication, options for extended spectrum use, dat Agentschap Telecom uit heeft laten voeren. De techniek maakt snel internet mogelijk en kan bovendien het veelgebruikte WiFi ontlasten. 
  3. Agentschap Telecom opent een e-mailadres voor zendamateurs om te melden waar, wanneer en hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen.
  4. Sinds 2016 vinden in Groningen experimenten plaats met 5G. Dat gebeurt onder de noemer 5Groningen. Daarin werken het bedrijfsleven, non-profit instellingen en Agentschap Telecom samen aan de ontwikkeling van 5G in Nederland.  Alle betrokken partijen hebben nu besloten die samenwerking te verlengen tot 2020. Daardoor kunnen de technische testen en pilotstudies naar de praktische toepasbaarheid van de nieuwste generatie mobiele netwerken voortgezet worden.
  5. Vanaf 1 februari 2018 worden wijzigingsverzoeken voor alle vergunningen van niet-landelijke commerciële vergunninghouders (B-kavels) voor een bepaalde periode aangehouden.