Agentschap telecom verandert examen-afhandeling

Op 5 Augustus verscheen onderstaande bericht bij Stichting Radio Examen website:

Agentschap Telecom staat al enige jaren voor grote uitdagingen als het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van haar werkzaamheden rondom examens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het up-to-date houden van de examenvragenbank, het leveren van examens met voldoende kwaliteit en de snelheid van verwerking van de examenresultaten.
In het kader van de kwaliteitsborging heeft het Agentschap Telecom examinerende instellingen voor de examens voor maritieme radiocommunicatie (Basiscertificaat Marifonie, Marcom B, Marcom A) en de examens voor radiozendamateurs (Novice en Full) geïnformeerd dat het meegeven van examenopgaven niet langer is toegestaan.

De toezichthouder geeft een toelichting op het genomen besluit: “De vragen voor de examens zijn bedoeld voor herhaald gebruik ten behoeve van af te leggen examens, waarmee een vergelijkbaar en representatief beeld wordt verkregen van de kennis van de kandidaten. Het meegeven van de examenvragen maakt de vragen minder geschikt voor herhaald gebruik, en vergt dat voor elk examen idealiter nieuwe vragen zouden moeten worden ontwikkeld, of in elk geval veel vaker dan nu het geval is en dan realistisch gezien haalbaar is. Dat is niet alleen bewerkelijk, tijdrovend en kostbaar, maar doet ook afbreuk aan de vergelijkbaarheid van de afgelegde examens.”

De Stichting Radio Examens (SRE) past naar aanleiding van het besluit haar werkwijze aan: kandidaten wordt aan het eind van een examen gevraagd om het formulier met antwoorden én de uitgereikte examenbundel in te leveren.

Dit betekent dus dat kandidaten geen inzage meer hebben in hun eigen examen. Het is nog niet duidelijk of ze überhaupt uitleg krijgen van de gemaakte fouten. Het doet vermoeden dat ze alleen de uitslag krijgen of ze geslaagd zijn of gezakt. Wat betekent dit voor de kandidaten feitelijk?

De kandidaten kunnen de gemaakte examens niet beoordelen.

De kandidaten leren niet van hun fouten of na het maken van het examen weten ze niet waar ze de fouten moeten zoeken.

De kandidaat is overgeleverd aan de ‘blauwen ogen’ van de examen commissie. Nou twijfel ik niet aan de examencommissie zij zijn echt wel integer, maar een fout is snel gemaakt.

De kandidaten hebben door het maken van de examens geen enkel ‘leermoment’ omdat ze geen inzage hebben in deze examens.

Ik snap ook niet waarom het Agentschap Telecom terug gaat in de tijd. Ze geven in hun schrijven aan dat ze modernere examens willen. Maar in datzelfde stukje geven ze ook aan dat ze de vragen meerdere malen gaan gebruiken. Pardon?!?! Modern willen zijn en dus oud materiaal gebruiken?!?! Maar dit werd al jaren zo gedaan. Is dat niet een beetje een tegenstelling?

Ik heb zelf het vermoeden dat het Agentschap de discussie van de slechte/fouten vragen niet meer wil en ze daarom deze ook graag voor ‘derden’ wil afschermen. Want het is natuurlijk wel veel werk al die mensen terug mailen als je een fout gemaakt hebt. Want het gebeurde toch met grote regelmaat dat ze in hun examen fouten maken.

Ik hoop dat het Agentschap Telecom de kandidaten wel met een duidelijk uitslag formulier op de hoogte gaan brengen van de uitslag. Dus een formulier waar je op terug vind in welke onderwerp je matig hebt gescoord. Zodat je weet waar je je kennis moet bijschaven. Maar ik vrees dat het klokje gewoon even terug gezet is bij het Agentschap Telecom en dat dit niet gaat gebeuren.

Het bevreemd mij overigens wel dat dit ‘even snel’ er door gedrukt is….
Dit wel…?!
Al het andere niet…. !

73 PD8B

3 Reacties

  1. Volkomen belachelijk dit! Ze zeggen dat ze bij willen blijven. Hoe doen ze dat dan met vragen die al 20 jaar oud zijn en nog steeds gebruiken? Of word het examen modern? Dat is ze nog nooit gelukt om die vragen te stellen

  2. dat is idd modern! Zo wordt al jaren door Innovam het apk examen afgenomen. Geen inzicht in de antwoorden(goed of fout) geeft ook geen discussie. Er wordt ook dezelfde reden opgevoerd: er is een pot met vragen waar elke 2 jaar uit wordt geput tijdens het herexamen. Ook hier wordt het examen door een daarvoor opgericht “instituut voor certificering en examinering”.

    • Bij het innovam krijg je na het doen van je examen een uitslag formulier (voor de schriftelijke examens) hierin staat hoe je score verloop is. Dit betekent dat je zelf inzage krijgt waar je mogelijk niet voldoende hebt behaald. Hierdoor kun je na het doen van je examen je kennis bijschaven daar waar nodig blijkt. Dit maken ze goed inzichtelijk. Ik verwacht dat dit bij het examen voor zendamateurs van het agentschap niet zal gaan gebeuren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.