Literatuur

De kennis die ik tot op heden heb opgedaan, is vooral afkomstig uit boeken en van het internet. Op deze pagina geef ik kort weer van welke bronnen ik gebruik maak:

Het hele avontuur begon met het cursusboek voor het N-examen. Samen met de digitale cursus van de DLZA vormde dat voor mij een prima start in de radiotechniek. Hoewel het boek licht ingaat op componenten en schakelingen biedt het vooral basiskennis. Het is bedoelt om je voor te bereiden op het examen. Al een stuk dieper gaat het cursusboek voor het F-examen. Behalve een uitgebreidere beschrijving van componenten en schakelingen, bevat het de nodige informatie over de werking van zowel antennes, ontvangers als zenders. Als leerboek voor het bouwen van je eigen apparatuur is het nog niet echt geschikt, maar het helpt je wel op weg om de achterliggende theorie te doorgronden. Ik pak het er zo nu en dan nog even bij als naslagwerk.

Tussen het N- en F-examen door heb ik ‘Electronica voor Dummies’ nog even doorgenomen. Een boek dat eigenlijk vooral een uitleg geeft over wat je nodig hebt als je wilt beginnen met de electronica hobby. Het is alleen lezenswaardig op het moment dat je echt helemaal aan het begin staat en een verkenning van het speelveld nodig hebt. Een stukje verder gaat ‘Electronica, Echt niet moeilijk. Deel 1,2 & 3’.  Deel 1 gaat over gelijkstroomschakelingen, deel 2 over wisselstroomschakelingen en deel 3 over digitale techniek. Hoewel de basis hierin nog steeds centraal staat wordt er al snel gewerkt naar meer complexe schakelingen en bouw je daadwerkelijk zaken waar je wat mee kunt. Vanaf hoofdstuk 11 wordt het interessant voor de radiohobbyist, want daar begint de behandeling van hoogfrequenttechniek. Hierin worden een aantal basistechnieken voor de bouw van eenvoudige radio’s behandeld.

Ter ondersteuning en om een eerste uitgebreide set componenten in huis te halen, heb ik de bouwdoos ‘Maxitronix electronic lab 300 in 1’ aangeschaft. Dit bevat een bouwboek met zo’n 300 schakelingen. Hieronder bevinden zich enkele radioschakelingen. Leuk om te bouwen, maar door een gebrek aan uitleg van de werking van de schakelingen niet echt geschikt om je kennis mee te vergroten. Het is vooral een doe-boek. Echt serieus en uitdagend wordt het met ‘Electronica kunst & kunde, deel 1 analoge techniek’ dit betreft een diepgaande beschrijving van componenten, hun werking en de schakelingen die je ermee kunt bouwen. Het is een uitstekend leerboek en prima naslagwerk. Het is tot stand gekomen door collegedictaten samen te voegen van een cursus electronica die aan Harvard werd gegeven. Geen lichtzinnige kost dus, maar voor de hen die hun kennis op pijl willen brengen een absolute aanrader.

Een heel ander boek is ‘Soldersmoke, Global Adventures in Wireless Electronics’. Een inspirerende autobiografie waarin de radiohobby centraal staan en waarin verhalende delen worden afgewisseld met uitleg over electronica en natuurkunde. Zeer lezenswaardig voor een ieder die zichzelf  inzicht, kennis en vaardigheden in de radiotechniek wil aanleren. Al was het maar om je gesteund te voelen tijdens de worsteling die nodig is om de meest basale technieken onder de knie te krijgen. Een boekje dat daar goed bij helpt is ‘Electronica, zelf ontwerpen en bouwen. Het is al wat ouder (1982) maar geeft een prima uitleg over hoe je daadwerkelijk rekent en bouwt aan projecten. Ook bevat het enkele eenvoudige meet en testschakelingen die zelf gebouwd kunnen worden. Tot slot geeft het tips over het ontwerpen van stripboards. Nou, hier laat ik het vooralsnog maar even bij. Op het moment dat er andere boeken een belangrijke rol gaan spelen bij de projecten die ik tracht vorm te geven, zal ik ze op deze pagina weergeven.

73’s

PA4LB